EKO-TECHNOLOGIE Spółka Cywilna

Zapytania Ofertowe

  • PDF

Zapytanie ofertowe nr 1/2013,

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji polegającej na BUDOWIE KONTENEROWEJ INSTALACJI DO PRZETWARZANIA BIOMASY O MOCY DO 0,5MWE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ PRZYŁĄCZENIOWĄ, BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO, BUDYNKU SOCJALNEGO, DWÓCH WIAT MAGAZYNOWYCH, DWÓCH SUSZARNI KONTENEROWYCH I GARAŻU BLASZANEGO NA NIERUCHOMOŚCI 20/8 ORAZ ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ NR 1837C W MIEJSCOWOŚCI STARORYPIN RZĄDOWY oraz przygotowania i zebrania dokumentacji projektowej, niezbędnych uzgodnień pozwalających złożyć skutecznie Wniosek o Pozwolenie na Budowę przedmiotowej inwestycji.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013:
Osi priorytetowa: 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska,
Działanie: 2.4 Rozwój infrastruktury energetycznej przyjaznej środowisku
Schemat: biomasa, energia odnawialna hydroelektryczna, geotermalna i pozostałe

PEŁNA TREŚĆ ZAMÓWIENIA OFERTOWEGO - pobierz

edit: 05.02.2013r

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - WYNIKI - pobierz


edit: 06.05.2013r

Zapytanie ofertowe nr 2/2013,

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zakupie, dostarczeniu i wdrożeniu następujących urządzeń wchodzących w skład jednej linii do przetwarzania biomasy:
- Zgazowarki z podajnikiem surowca, instalacją usuwania produktu stałego po zgazowaniu oraz instrumentacją
- Systemu doczyszczania gazu z chłodnicą pary wodnej oraz instrumentacją
- Agregatu prądotwórczy z instrumentacją
- Suszarni biomasy

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013:
Osi priorytetowa: 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska,
Działanie: 2.4 Rozwój infrastruktury energetycznej przyjaznej środowisku
Schemat: biomasa, energia odnawialna hydroelektryczna, geotermalna i pozostałe

PEŁNA TREŚĆ ZAMÓWIENIA OFERTOWEGO - pobierz

edit: 27.05.2013r

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - WYNIKI - pobierz

Jesteś tutaj Zapytania Ofertowe